Sven på kulturkooperativet jobbar också på Hällefors Kulturskola som vi har många samarbeten med. Med anledning av berättarprojektet (läs mer om projektet på projektsidan) och att vi tycker att det är viktigt att lyfta fram ungas berättelser tänkte vi bjuda på ett litet smakprov av Svens arbete där (inte minst för att det var berättarprojektet som inspirerade till det).

Det är en illustrerad film som baseras på Hälleforsungdomars flödestexter dvs. texter som är skrivna i ett flöde och inte ändrade utan tagna som de är ”råa”.

Temat är FRAMTIDEN och bildspelet / filmen var sedan också med i en vinterföreställning med samma tema som spelades på Hällefors Kulturskola några dagar innan jul 2023.

Text / medverkande: Lovisa Wahlfors Erlandsson, Madicken Christensson, Astrid Eriksson, Sven Brekhof Eriksson, Ronja Skaret Örtlund

Illustrationer: Sven Brekhof Eriksson och Marielle Andersson