Välkommen på sopplunch i Bredsjö stationshus 21 januari 12 -14. Vi träffas och äter soppa tillsammans och pratar om stationshuset, spånar idéer och myser lite tillsammans. Vi skulle vilja prata om att dela upp lite olika ansvarsområden till dem som känner sig taggade att hjälpa till att hålla igång stationshuset. All hjälp liten som stor är till stor nytta för att ha ett gemensamt hus som vi tillsammans kan använda. Välkommen!