Inger hjälper oss med programplaneringen av #TAGGAD2023

Vår sista planering av #TAGGAD2023 detta året genomfördes på stationshuset. Nu ska pusselbitarna på plats. Scenerna ska fyllas med artister, rummen ska fyllas av spännande workshops och streetfoodgatan fyllas med spännande gatumat . Gamla tapeter blir planeringsverktyg för att få en överblick. Ett spännande program växer fram och stoltheten växer. Detta kan genomföras med hjälp av så många goda krafter i Hällefors.